MENU
Fundraiserzy - liderzy NGO
Slider
O projekcie

Projekt “Fundraiserzy - liderzy NGO” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu i współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Trwa od września do listopada 2020, a jego adresatem są liderzy organizacji pozarządowych.

Projekt głównie opiera się na podniesieniu kompetencji 24 liderów inicjatyw i organizacji obywatelskich poprzez udzielenie im pełnego wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie fundraisingu. Celem jest stworzenie koalicji liderów, którzy będą wspólnie pracować, zdobywać wiedzę i animować lokalne środowiska, angażując i aktywizując ich otoczenie, w tym środowiska biznesowe i samorządy lokalne oraz regionalne. Projekt ukaże, że dobrze prowadzony fundraising jest motorem ożywiającym wspólnoty lokalne.

Główne założenia projektu będą realizowane poprzez:

 • nabór uczestników w formie konkursu planów działania, czyli pomysłów na wykorzystanie wiedzy fundraisingowej w praktyce,
 • łącznie 5 dniowe szkolenie z zakresu fundraisingu, rozłożone na II sesje szkoleniowe,
 • konsultacje indywidualne wspierające wdrożenie zdobytej wiedzy,
 • udział uczestników projektu w 12. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu,
 • wydanie nowego podręcznika do fundraisingu prezentującego doświadczenia beneficjentów w formie case studies.
Szkolenie

Jaki jest cel szkolenia?
Stworzenie koalicji liderów, którzy będą wspólnie pracować, zdobywać wiedzę i animować lokalne środowiska, angażując i aktywizując ich otoczenie, w tym środowiska biznesowe i samorządy lokalne oraz regionalne.

Gdzie i kiedy będą odbywać się szkolenia?
30.09-2.10.2020 r. - I sesja szkoleniowa - Warszawa
15-16.10.2020 r.  - II sesja szkoleniowa - Warszawa

Kto może wziąć udział?
Uczestnikami będą 2-osobowe reprezentacje organizacji lub inicjatyw lokalnych. Grupa będzie składać się z 24 liderów, którzy mają potencjał wystarczający do przyjęcia i wdrożenia wiedzy z zakresu fundraisingu.

Jakie są zasady uczestnictwa?
Kryterium uczestnictwa w szkoleniu jest wzięcie udziału w konkursie na najlepszy plan wdrożenia wiedzy fundraisingowej. Przed zakwalifikowaniem plany będą oceniane pod kątem wykonalności, wpływu na rozwój społeczności lokalnej, zaangażowanie wolontariatu i budowanie partnerstw z biznesem i samorządem.

Co zapewniamy uczestnikom?

 • bezpłatny udział w szkoleniu,
 • bezpłatne wyżywienie,
 • bezpłatny nocleg,
 • udział w 12 Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu,
 • materiały szkoleniowe w tym jedyny wydany w Polsce podręcznik do fundraisingu,
 • bezpłatne doradztwo i opiekę mentora.

Jak ukończyć kurs?

Zespoły 2-osobowe będą w czasie kursu prowadzić własną kampanię zbierania funduszy na swoją organizację pod okiem mentora. Prezentacja wyników kampanii odbędzie się podczas 12. Międzynarodowej Konferencji Fundrasingowej, gdzie uczestnicy będą dzielić się swoimi doświadczeniami w formie skliishare.

Sam udział w Konferencji będzie ciekawym doświadczeniem i możliwością wymiany doświadczeń, a także poznaniem praktyk fundraisingowych z całego świata.

Program szkolenia

Dzień 1 – Wprowadzenie i podstawy
Trzeci sektor, społeczne uwarunkowania fundraisingu, oraz organizacyjne aspekty i kluczowe kwestie etyczne, misja, wizja, rolę zarządu, praca zespołowa, kierowanie wolontariuszami, umocowanie fundraisera w procesie organizacyjnym. Rola fundraisingu w organizacji – model pełnej partycypacji. Zasady etyczne.

Dzień 2 – Planowanie strategiczne i zarządzanie
Zarządzanie zasobami, wprowadzanie fundraisingu w zarządzaniu organizacją. Strategiczne planowanie fundraisingu, segmentacja darczyńców, elementy analizy organizacji, wyznaczanie celów w dalekiej i bliskiej perspektywie. Tworzenie i realizacja planu 100-dniowego.

Dzień 3 – Metodyka i przykłady, kampanie FR
Metody fundraisingowe - przegląd metod i omówienie narzędzi, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenie z prośbą o wsparcie. Kampanie fundraisingowe – przykłady krajowe i zagraniczne. Praca nad relacjami – ćwiczenia „fundraiser u potencjalnego darczyńcy”. Planowanie kampanii fundraisingowych i zastosowanie narzędzi w praktyce własnej organizacji. Zasady organizacji i prowadzenia kampanii crowdfundingowej.

Dzień 4 – Wizerunek, PR i relacje z otoczeniem
Zasady komunikacji interpersonalnej, kanały komunikacji w fundraisingu, środki komunikacji, wykorzystanie mediów, poruszanie się w świecie mediów, tworzenie wizerunku, zasady prowadzenia prezentacji, zarządzanie relacjami. Przygotowanie do pracy ze sponsorami. Networking.

Dzień 5 – Komunikacja w praktyce
Donor journey. Cykl darczyńcy. Twarzą w twarz - bezpośrednie relacje z darczyńcami, prośba o wsparcie. Źródła motywacji – czy potrafię prosić dla innych. Bariery mentalne, siła ambasadora potrzebujących. Warsztaty i ćwiczenia.

Dzień 6 - udział w 12 Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu w Polsce, w październiku 2020 r.

Zapisz się

Rekrutacja

Zgłosić może się każdy, kto jest aktywnym członkiem organizacji, jest gotowy zaangażować się w fundraising w praktyce oraz podjąć działanie zrealizowania kampanii zbierania funduszy dla swojej organizacji.

Celem projektu jest przeszkolenie 2-osobowych zespołów liderów organizacji lub inicjatyw obywatelskich.

Jeśli chcesz zaangażować się w fundraising w praktyce, czyli poprzez wiedzę i doświadczenie, pracując w zespole pod kierunkiem mentora, zrealizować kampanię zbierania funduszy dla swojej organizacji, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Warunkiem kwalifikacji jest stworzenie planu wdrożenia wiedzy fundraisingowej. Plan powinien być realny do wykonania. Warto skupić się na wpływie rozwoju społeczności lokalnej, zaangażowanie wolontariatu i budowaniu partnerstwa z biznesem i samorządem.

Plan będzie oceniany przez ekspertów i będzie decydował o uczestnictwie.

Jeśli masz pomysł jak podnieść swoją organizację, ale brakuje Ci narzędzi do działania, to szkolenie Ci w tym pomoże.

Zapisz się

Konsultacje dla uczestników

Podczas kursu każda para będzie prowadzić własną kampanię zbierania funduszy. Wspierać będzie ją mentor wybrany z trenerów podczas szkolenia. Każda z par będzie mieć do dyspozycji 10 godzin konsultacji. Doradztwo pozwoli na wsparcie oraz indywidualny kontakt z uczestnikami szkolenia.

 


Trenerzy


Robert Kawałko

Robert Kawałko

Prezes oraz inicjator Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Były wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA). Prezes i założyciel fundacji Polski Instytut Filantropii.